Flexibele onderhoudscontracten
Grootste bedrijfswagen dealer van NL
Oplossingen voor ieder type transport

Digitale Tachograaf

Tachograaf ijking en inbouw

Een tachograaf meet de snelheid van een voertuig of vaartuig en legt dit vast. Dit wordt vaak gebruikt bij vrachtwagens en binnenvaartschepen om te controleren of chauffeurs en schippers zich aan de regels houden met betrekking tot rij- (vaar-) en rusttijden. Tegenwoordig gebeurt dit digitaal. De inbouw of controle van de digitale tachograaf kunt u laten uitvoeren bij Truckland. Ook als u extra informatie wilt hebben over het gebruik van de digitale tachograaf of zelfs een cursus voor uw medewerkers, Truckland verzorgt het voor u.

SMART TACHOGRAAF

Vanaf 15 juni 2019 moeten nieuwe voertuigen zijn voorzien van de 2e generatie digitale tachograaf. De zogenaamde ‘smart’ tachograaf kent drie nieuwe interfaces.

Digitale SMART Techograaf vanaf 15 juni 2019​Dit zijn:

 • GNSS: Global Navigation Satellite System
 • DSRC: Dedicated Short Range Communication
 • ITS: Intelligente vervoerssystemen
   

GNSS: Global Navigation Satellite System (Satallietnavigatiesystemen)

Via een intern of extern GNSS-systeem zal de digitale tachograaf de precieze locaties vastleggen waar de bestuurder zijn dagelijkse werktijd aanvangt en eindigt. Daarnaast wordt iedere drie uur opgetelde rijtijd de positie opgeslagen. De GNSS-ontvanger is compatibel met de plaatsbepalingsdiensten van Galileo en Egnos. Fabrikanten kunnen daarnaast ook kiezen voor compatibiliteit met andere satellietnavigatiesystemen (bijvoorbeeld GPS).

In de eerste generatie moest de bestuurder bij aanvang en einde van de dagelijkse werkperiode de landcode bevestigen in de tachograaf. Bij de tweede generatie digitale tachograaf wordt deze landcode dus vervangen door GNSS-posities (geldt alleen bij gebruik van een 2e generatie bestuurderskaart). 
Bij deze tweede generatie digitale tachograaf met GNSS wordt het erg belangrijk om de tachograaf juist te bedienen bij een ferry of trein. De ferry/trein functie moet bij de tweede generatie ingeschakeld worden voordat de bestuurder de motor op de ferry of trein uitzet. Hierdoor kunnen er geen tegenstrijdige bewegingsgegevens ontstaan tijdens een overtocht.
 

DSRC: Dedicated Short Range Communication

Met de DSRC kunnen controleurs op korte afstand bepaalde gegevens controleren. De tachograaf bewaart om de 60 seconden de recentste gegevens die nodig zijn voor wegcontroles. Met behulp van DSRC apparatuur kan de controleur langs de weg deze gegevens ontvangen. Het betreft alleen gegevens die van belang zijn voor gerichte wegcontroles en alleen gegevens met informatie van de tachograaf. Dit zijn bijvoorbeeld de langste stroomstoring, fout in bewegingsgegevens, de door de tachograaf geregistreerde snelheid en rijden zonder kaart. Een controleur kan straks op afstand dus zien of er, op het moment van de controle, de 10 dagen er voor is gereden zonder kaart. De controleurs kunnen deze gegevens gebruiken om voertuigen te selecteren tijdens een wegcontrole. Gegevens over rij- en rusttijden van de bestuurder worden niet verzonden via de DSRC. In verordening (EU) Nr. 165/2014, artikel 9, is vastgelegd dat vervoersondernemingen bestuurders ervan in kennis moeten stellen dat communicatie op afstand (DSRC) met de tweede generatie tachograaf mogelijk is voor vroegtijdige detectie van manipulatie of vermoedelijk misbruik van tachografen.
 

ITS: Intelligente vervoerssytemen

De tweede generatie tachograaf kan door de tachograaf leverancier worden voorzien van een gestandaardiseerde interface die ervoor kan zorgen dat een extern apparaat gebruik kan maken van door de tachograaf gegenereerde gegevens. De gegevens die beschikbaar zijn, zijn onder te verdelen in tachograaf gerelateerde gegevens en bestuurder gerelateerde gegevens. Deze laatste zijn aangeduid als “persoonsgegevens” en alleen beschikbaar wanneer de bestuurder daar toestemming voor geeft. De bestuurder kan bij het plaatsen van de bestuurderskaart door het invoeren van een pincode toestemming geven dat deze gegevens het voertuignetwerk kunnen verlaten.
 

Automatische correctie UTC-tijd

De tweede generatie zal de UTC-tijd met intervallen van maximum 12 uur bijwerken via de GNSS. Bij de huidige eerste generatie moet de bestuurder de UTC-tijd periodiek controleren en indien noodzakelijk kan de bestuurder deze met 1 minuut per 7 dagen aanpassen. De ervaring leert dat bij veel tachografen de UTC-tijd afwijkt. Dit zorgt voor tijdoverlappingen en onnodige boetes onderweg wanneer de tijd meer dan 20 minuten afwijkt. Dit probleem zal zich met deze tweede generatie niet meer voor kunnen doen.
 

Tweede generatie tachograafkaarten

Met de invoering van de tweede generatie digitale tachograaf komen er ook tweede generatie tachograafkaarten. Bij het ontwerp van de tweede generatie tachograafkaarten is er voor gezorgd dat deze ook in tachografen van de eerste generatie gebruikt kunnen worden. Tevens is er voor gezorgd dat tachograafkaarten van de eerste generatie ook werken in tweede generatie tachografen. Het is dus niet noodzakelijk om tussentijds nieuwe bestuurders en bedrijfskaarten aan te vragen wanneer er gereden gaat worden met een tweede generatie digitale tachograaf. De enige uitzondering hierop zijn de werkplaatskaarten. Tachografen van de tweede generatie kunnen alleen gekalibreerd worden met een werkplaatskaart van de tweede generatie.
 

Updaten hardware en software

De wijzigingen in de beveiliging en de andere structuur van het geheugen van de 2e generatie digitale tachograaf en de 2e generatie bestuurderskaarten zorgen er voor dat veel hardware en software om de tachografen en bestuurderskaarten uit te lezen aangepast moeten worden om de nieuwe gegevens te kunnen lezen.
 

Retrofit

In de huidige verordening (EU) Nr. 165/2014 is opgenomen dat voor internationaal vervoer voertuigen uiterlijk vijftien jaar na invoering van de tweede generatie digitale tachograaf voorzien moeten zijn van de tweede generatie digitale tachograaf. Uiterlijk dus 15 juni 2034. Voor alleen binnenlands vervoer mogen oude tachografen gebruikt worden tot einde levensduur. De kans bestaat dat de retrofit periode voor internationaal transport wordt aangepast.
 

Opleiden en instrueren

Met de invoering van verordening (EU) Nr. 165/2014 in 2016 is een aantal aanvullende verplichtingen voor vervoersondernemingen vastgelegd. In artikel 33 staat beschreven dat vervoersondernemingen verantwoordelijk zijn dat bestuurders goed zijn opgeleid en geïnstrueerd met betrekking tot een correcte werking van digitale en analoge tachografen. Daarnaast dienen er regelmatig controles uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat de tachograaf correct gebruikt wordt en er geen manipulatie plaatsvindt.

Zomer- en wintertijd instellen

Twee keer per jaar moet de tijd opnieuw ingesteld worden voor de zomer- en wintertijd. In het voorjaar gaat de klok een uur vooruit en in het najaar een uur achteruit. Dat wordt gedaan op de volgende manier:

VDO

Bij een VDO digitale tachograaf kan de tijd in stappen van 30 minuten worden bijgesteld conform de lokale tijdzone of aan het begin en einde van de zomer- en/of wintertijd.

 • Kies bij “invoer” voor “Voertuig”

 • Kies vervolgens voor “Lokale tijd”

 • Stel de tijd naar boven of beneden bij

Wie nog over een analoge tachograaf met een lade zou beschikken kan de tijd via het menu instellen (toets M) (let op! Er mag geen tachograafschijf in de lade zitten). Bij de oudere tachografen, draai je aan het wieltje.

STONERIDGE

Ook bij een Stoneridge tachograaf kan je de zomer- of wintertijd in stappen van 30 minuten bijstellen door het instellen van de lokale tijd.

 • Druk op de “enter” knop

 • Selecteer “Instellingen” door middel van de pijltjes en druk op “enter”

 • Kies vervolgens “Instellingen lokale tijd” om de tijd met de pijltjestoetsen te wijzigen

Meer informatie over de tachograaf?

Voor meer informatie over de digitale tachograaf en training in het gebruik, kunt altijd contact met Truckland opnemen.

Of vul het onderstaande formulier in, en wij nemen contact met u op.