Flexibele onderhoudscontracten
Grootste bedrijfswagen dealer van NL
Oplossingen voor ieder type transport

Werkplaats Specialisaties

IMG specialisaties

Truckland is uw specialist voor groot en klein onderhoud, keuringen, nieuwbouw en reparaties aan trucks, bestelwagens, aanhangers, opleggers en kippers. Kortom, een vertrouwd adres voor uw bedrijfsvoertuig. Truckland heeft een groot netwerk aan vestigingen met veel werkplaats specialisaties. Bel direct met Truckland voor het maken van een afspraak via 088- 5 807 807.

Hieronder treft u enkele specialismen beschreven.

Aanhangwagens en Trailers

U kunt uw trailers en aanhangers ook bij Truckland laten onderhouden. De meeste onderdelen voor alle merken trailers en aanhangwagens regelt Truckland via TRP. Ook de APK keuring voor trailers, aanhangers of ander getrokken materieel verzorgt Truckland graag voor u.

Airconditioning volgens STEK certificering

De STEK-erkenning past binnen het nationale en internationale beleid om het gebruik van onder andere CFK’s, HCFK’s en HFK’s terug te dringen. Truckland is STEK gecertificeerd dit betekent dat wij de deskundigheid in huis hebben om verantwoord en ‘full service’ met uw airco om te kunnen gaan.

Alarmsystemen

Truckland biedt beveiligingsoplossingen tot op hoog niveau. Uw specifieke wensen en behoeftes vertalen wij door naar een beveiligingssysteem dat past bij uw situatie. Om in aanmerking te komen voor flinke korting op uw verzekeringspremie dient het alarmsysteem SCM gekeurd te zijn. Truckland is SCM gecertificeerd en kan uw SCM klasse alarm inbouwen.

SCM logo

APK keuring en ADR keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is in Europa wettelijk verplicht. De APK bevordert de verkeersveiligheid en is ter bescherming van het milieu. De ADR is het Europees verdrag het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. ADR staat voor: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Truckland is gecertificeerd voor het uitvoeren van zowel uw APK keuring als ADR keuring. 

Communicatie en navigatie apparatuur

Truckland is gespecialiseerd in de inbouw van elektronische apparatuur in bedrijfsvoertuigen. U treft bij Truckland professionele sparringpartners met actuele kennis op het gebied van o.a. automotive-elektronica, inbouwaccessoires alsook black-box systemen. U kunt bij Truckland terecht voor alle professionele inbouw van communicatie- en navigatieapparatuur.

Hydrauliek en Specials

De vestigingen Amsterdam Westpoort en Rotterdam Zuid beschikken over een Hydrauliek & Specials unit. Binnen deze unit vinden alle specifieke reparatie en revisiewerkzaamheden plaats aan inzamelmaterieel, kranen, gecompliceerde hydraulische systemen, veegmachines en overig reinigingsmaterieel.

  • De units zijn geautoriseerd RAVO servicedealer en beschikken over volledige GINAF competenties
  • Keuring van laadkleppen volgens de Arbo eisen
  • Vestiging Amsterdam Westpoort is ook Tennant servicedealer

Truckland is door Aboma voor AMTeK gecertificeerd voor het keuren van o.a. uw afvalinzamelvoertuig, autolaadkraan, container systeem, laadklep, heftruck, kolkenzuiger, veegmachine en winterdienst machine.

Kortom, u kunt bij ons terecht voor het certificeren, keuren en inspecteren van AL uw materieel!

Hydrauliek
De vestigingen Amsterdam Westpoort en Velsen-Noord beschikken over de middelen om zelf hydrauliek slangen te maken voor laadkleppen en autolaadkranen. De kapotte slang wordt schoon aangeleverd als voorbeeld, denk hierbij aan de juiste lengte, dikte en te verwerken drukken. Ook wordt de voorbeeld slang gebruikt als referentie voor de juiste aansluitkoppelingen die ook nog eens op de juiste positie geplaatst dienen te worden. Als de juiste onderdelen aanwezig zijn en de slang is op lengte, dan worden de uiteinden van de slang aangepeld, de pershuls en koppeling worden aangebracht en via een, van tevoren ingestelde, persklauw samengeperst tot een lekvrije en vaste verbinding.
 

Logo Ravo
Logo tennant

Koelinstallaties volgens STEK certificering

Sinds 1 januari 1993 mogen alleen STEK-erkende bedrijven handelingen op het gebied van CFK's, HCFK's en HFK's aan koelinstallaties verrichten. Truckland is STEK gecertificeerd. Ook op het gebied van koelinstallaties heeft Truckland jarenlange ervaring in het onderhoud en advisering  van koelinstallaties.

Laadklepkeuring volgens Arbowet

Laadkleppen zijn onderhevig aan slijtage door intensief gebruik. Bij onvoldoende onderhoud leidt een defect tot vertraging of erger een bedrijfsongeval. Bovendien moeten laadkleppen volgens de Arbowet minimaal één keer per jaar gekeurd worden. Door regelmatig een laadklepinspectie uit te laten voeren, kan de veiligheid van de laadklep beter gegarandeerd worden. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring), het keurmerk van de FOCWA en de RAI. Truckland is officieel gecertificeerd voor het uitvoeren van laadklepkeuring.

Laadkranen

Een laadkraan is een (meestal 360 graden) draaibare kraan voor bijvoorbeeld een chassis, pick-up of aanhangwagen. Laadkranen worden vaak voor zwaar werk gebruikt of voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Uiteraard kan Truckland het onderhoud en de jaarlijkse controle voor u uitvoeren. Bij onvoldoende onderhoud kan namelijk de vereiste veiligheid in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de installatie is volgens de Arbowet en de CE-machine richtlijnen wettelijk verplicht. Uw kipper, laadklep of lichte laadkraan (bedrijfslast kleiner dan 2 ton) wordt aan de hand van een inspectielijst op verschillende punten mechanisch, elektrisch en hydraulisch gecontroleerd. De laadkleppen en lichte laadkranen worden bovendien getest met een testgewicht. Verder kan de installatie en de verdere opbouw op diverse andere punten worden nagekeken om zeker te zijn van een goede probleemloze werking. In de meest gevallen kunnen noodzakelijke reparaties of aanpassingen direct worden uitgevoerd. Als de installatie de keuring heeft doorstaan, dan wordt deze voorzien van een goedkeuringssticker, de keuring wordt aangetekend in het onderhoudsboek van de installatie (indien aanwezig) en de checklist van de keuring wordt bijgevoegd.

Lassen: CO2 lassen en aluminium lassen

Voor lastechnieken en constructiewerkzaamheden zijn gediplomeerde lassers werkzaam bij Truckland, zowel voor MIG/MAG als aluminium (niet op alle vestigingen). De lasmogelijkheden die Truckland biedt bestaan uit het lassen van bijvoorbeeld een scheurtje in een chassis, het vervangen van doorgeroeste balken of het vermaken van een uitlaatophanging (lassen aan de tank worden te allen tijde uitgevoerd door de tankbouwer). Ook een constructie maken voor een lier of allerlei denkbare aanpassingen die onder normaal constructiewerk vallen. Het lassen gebeurt veelal via de MIG/MAG procedure, beter bekend als CO2 lassen. In mindere mate wordt aluminium gelast, hier betreft het vaak de onderstellen van tankwagens waar scheuren in zitten. Bij reparatie van dunnere materiaal zoals een gaatje in- of het aanpassen van een uitlaat gebruikt Truckland de autogenische methode en/of het lassen met kopersoldeer. Deze laatste 2 technieken worden uitgevoerd met gas en zuurstof. Deze werkzaamheden gebeuren niet mobiel.

Meeneemheftrucks

Een kooiaap is een heftruck die achter een vrachtwagen wordt bevestigd. De algemene verzamelterm voor dit type heftruck is meeneemheftruck. De kooiaap steekt de armen van de heftruck in de laadruimte van de vrachtwagen en kan zichzelf dan achter de vrachtwagen omhoog brengen. De heftruck hangt dan als een aapje achter de vrachtwagen. Truckland kan op bepaalde vestigingen ook het onderhoud verzorgen voor deze heftrucks.

Mobiele Werkplaats

Voor (reinigings)materieel dat moeilijk verplaatsbaar is beschikt Truckland over een volledig geëquipeerde mobiele werkplaats. De uitrusting van deze unit is afgestemd op beperkte middelen bij de klant, zodat het materieel, op de locatie van de klant kan worden onderhouden. Met name langzaam rijdend (veeg)materieel is gebaat bij deze oplossing.

IMG mobiele werkplaats

Standkachels: inbouw en onderhoud

Een standkachel is een met brandstof gestookte lucht- of waterverhitter. Deze kachel wordt vaak ingebouwd in auto's, vrachtwagens en schepen. De kachel kan los functioneren van de aanwezige motor in het voertuig of vaartuig. Truckland levert en monteert standkachels voor alle voertuigen.

Tachograaf ijking en inbouw

Een tachograaf meet de snelheid van een voertuig of vaartuig en legt dit vast. Dit wordt vaak gebruikt bij vrachtwagens en binnenvaartschepen om te controleren of chauffeurs en schippers zich aan de regels houden met betrekking tot rij- (vaar-) en rusttijden. Tegenwoordig gebeurt dit digitaal. De inbouw of controle van de digitale tachograaf kunt u laten uitvoeren bij Truckland. Ook als u extra informatie wilt hebben over het gebruik van de digitale tachograaf of zelfs een cursus voor uw medewerkers, Truckland verzorgt het voor u.

Toll Collect (Maut)

De ligging in het centrum van Europa maakt Duitsland tot knooppunt van het internationale vrachtverkeer. De aanhoudende groei van het goederentransport via wegen leidt tot een aanzienlijke belasting van de Duitse autosnelwegen en vraagt om hoge investeringen voor onderhoud en uitbreiding. De Bondsregering heeft besloten deze kosten rechtvaardig te verdelen door het invoeren van een trajectafhankelijke tol voor vrachtwagens (Lkw-Maut) voor alle zware bedrijfsvoertuigen en voertuigcombinaties vanaf 12 ton – zowel voor binnen- als buitenlandse gebruikers. Toll Collect heeft als dienstverlener in opdracht van de Bondsregering een tolsysteem ontwikkeld, dat het tarief proportioneel berekent en heft aan de hand van de afgelegde deeltrajecten.

IMG Nieuwbouw

Voertuigaanpassingen & Nieuwbouw

Truckland beschikt over speciale werkplaatsen voor nieuwbouw en ombouw mogelijkheden. In deze werkplaatsen worden diverse maatwerkaanpassingen aan het meest uiteenlopende materieel uitgevoerd. Verlengen of inkorten van chassis, alle mogelijke Arbo- en ergonomische aanpassingen en tal van accessoires. Truckland beschikt over een eigen gekwalificeerde afdeling engineering die in overleg met de klant de wensen vertaalt, de benodigde toestemming verzorgt (indien nodig) en de aanpassing gereed maakt voor productie. Truckland beschikt over een RDW-bedrijfserkenning voor deze werkzaamheden.

Ruit reparatie

Een ster in uw voorruit is vervelend, zeker als deze zich precies in uw gezichtsveld bevindt. Door onder andere temperatuurwisselingen kan een ster gemakkelijk een barst worden. Dit brengt niet alleen extra kosten met zich mee, maar levert ook een reëel veiligheidsrisico op. De effectiviteit van de kooiconstructie en airbags zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van de voorruit van uw auto. Tijdig repareren is daarom erg belangrijk. Hiervoor kunt u bij Truckland terecht. Wij kijken altijd eerst of we de voorruit kunnen repareren, vervangen kan altijd nog.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent de werkplaats specialisaties van Truckland? Neem dan contact met ons op door middel van het onderstaande reactieformulier. 

Tachograaf ijking en inbouw

Een tachograaf meet de snelheid van een voertuig of vaartuig en legt dit vast. Dit wordt vaak gebruikt bij vrachtwagens en binnenvaartschepen om te controleren of chauffeurs en schippers zich aan de regels houden met betrekking tot rij- (vaar-) en rusttijden. Tegenwoordig gebeurt dit digitaal. De inbouw of controle van de digitale tachograaf kunt u laten uitvoeren bij Truckland. Ook als u extra informatie wilt hebben over het gebruik van de digitale tachograaf of zelfs een cursus voor uw medewerkers, Truckland verzorgt het voor u.